Czarno-biały światBlack and white world

Adam już wywołał część slajdów. Jestem bardzo ciekawy wyników. A ja już mam wywołane czarno-białe slajdy Agfa Scala. Poniżej próbka pierwszych dwóch skanów:

U ujścia Icefiordu

W oparach mgły

Adam has already developed some slides. I am very curious about the results. I already have received developed black-and-white slides Agfa Scala. Please find below two first scans:

Icefiord

In the fog