Mapa wyprawy kajakowej

Markerami zaznaczono bazy.