Milo wspiera naszą wyprawęMilo supports our expedition

Milo

Znana z produkcji doskonałej odzieży outdoorowej – firma Milo postanowiła wesprzeć naszą wyprawę. Dziękujemy! W ramach powyższego wsparcia zostaliśmy ubrani od stóp do głów w odzież marki Milo dobraną pod szczególne warunki panujące na Grenlandii. A wymagania mieliśmy bardzo wysokie – odzież musi być bowiem lekka, chronić przed niskimi temperaturami, silnym wiatrem i deszczem, być odporna na sól morską oraz znosić nasze długie wędrówki. Swojej jakości odzież Milo dowiodła już na wcześniejszej fotograficznej wyprawie w Himalaje, stąd też jesteśmy przekonani, że i tym razem będzie nam wiernie służyć podczas naszej wędrówki przez ostępy Grenlandii.

Milo

Known for the production of the excellent outdoor clothing – Milo has decided to support our expedition. Thank you! As part of this support we were dressed from head to toe in Milo clothing chosen for the specific conditions prevailing in Greenland. The requirements we had were very high – in fact clothing must be lightweight, protects against low temperatures, strong wind and rain, be resistant to sea salt and put up with our long journey. Quality of Milo clothing was already proved during the earlier photographic expedition to the Himalayas and therefore we are confident that this time it will faithfully serve us during our journey through the backwoods of Greenland.