Patronat Radia MerkuryRadio Merkury patronage

www.radiomerkury.pl

www.radiomerkury.pl

Wyprawa Marzeń – Grenlandia 2010 spotkała się z zainteresowaniem poznańskiego Radia Merkury, które objęło patronat medialny nad wyprawą. Dzięki uprzejmości Radia będziemy mogli ją zaprezentować radiosłuchaczom z Wielkopolski. Mamy nadzieję, że prezentowane w tej formie informacje o naszej wyprawie spotkają się z żywym zainteresowaniem słuchaczy.

O datach audycji oczywiście poinformujemy z wyprzedzeniem!

.

www.radiomerkury.pl

www.radiomerkury.pl

The Dream Expedition – Greenland 2010 met with the interest of Poznan Radio Mercury, which took over the media patronage for the expedition. Thanks to the courtesy of the Radio, we will be able to share our Greenland experience with radio listeners from Wielkopolska. We hope it will be interesting – we will do our best.

Of course, we will inform you in advance about the  broadcast date and time!