Plan wyprawy – garść szczegółówExpedition plan – some details

Wybrzeże Grenlandii

Wybrzeże Grenlandii

Tak jak informowaliśmy w jednym z poprzednich postów, wyruszamy z Polski w dniu 29 czerwca, wracamy w dniu 2 sierpnia 2010 roku. Poniżej przedstawiamy garść szczegółów dotyczących naszych planów:

1/ lecimy z Warszawy do Kopenhagi, skąd połączeniem Air Greenland udajemy się bezpośrednio do Narsaruaq na Grenlandii. Dzięki różnicy w czasie będziemy tam o 10.00 rano pomimo tego, że wystartujemy relatywnie godzinę wcześniej :-). Takie połączenie okazało się najtańsze i najbardziej oszczędne czasowo. Połączenie przez Frankfurt/Rejkiawik było jednak ostatecznie droższe, oznaczało większą ilość przesiadek i dłuższy relatywnie czas podróży. W ten sam sposób będziemy wracać do Polski, z tą różnicą, że miejscem wylotu będzie magiczne Ilulissat.

2/ pierwsza część naszej wyprawy koncentruje się na eksploracji południowej Grenlandii – głównie rejonu pomiędzy Narsarsuaq i Narsaq oraz okolic Nanortalik. Co nas tam czeka? Prawie stukilometrowy trekking w trudnym, górzystym terenie z wejściem na kilka wysokich gór. Swoistym „spowalniaczem” będą dziesiątki porozrzucanych w tym terenie jezior i jeziorek. Dodatkowo – jeśli czas pozwoli – trening kajakowy w Narsaq polegający głównie na zaliczaniu wywrotek do wody o temperaturze 0 stopni Celsjusza. Ten trening ma nas trochę wzmocnić przed kajakową częścią naszej wyprawy i oddać rzeczywiste warunki (w Polsce też będziemy trenować, ale to jednak nie będzie to samo :-). W okolicach Nanortalik będziemy mieli do swojej dyspozycji Zodiaka co pozwoli nam swobodnie poruszać się po fiordzie Tasermiut otoczonym przez wysokie ściany klifów. W planie mamy kilka wejść, ale wszystko rozstrzygnie się już na miejscu.

3/ druga część wyprawy obejmuje krótki odpoczynek w Nuuk – stolicy Grenlandii. Oczywiście nie obejdzie się bez wejścia na okoliczne dwa szczyty i być może nocleg na nich.

4/ trzecia część wyprawy to wyprawa kajakowa i lodowce Ilulissat. Podczas tej części będziemy pieszo eksplorować lodowiec fjordu Ilulissat Kangerlua, a na kajakach zmierzymy się wodą o temperaturze 0 stopni Celsjusza, własnymi słabościami, górami lodowymi, głębokim morzem i wiatrem. Z oczywistych względów ta część naszej wyprawy wydaje nam się najbardziej wymagająca i stwarzająca największe zagrożenia. Wierzymy jednak, że przezwyciężymy wszystkie ewentualne przeciwności, a los będzie dla nas łaskawy :-).

Co do samych przygotowań, to większość rzeczy organizacyjnych mamy już zapięte na przysłowiowy ostatni guzik. Grenlandczycy są bardzo pozytywnie nastawieni i spotkaliśmy się z dużą pomocą z ich strony.

Greenland coast

Greenland coast

As mentioned in a previous post, we start our expedition from Poland on 29 June, and will be back in Poland on August 2, 2010. Below we present some details about our plans:

1 / we fly from Warsaw to Copenhagen, and then, with of Air Greenland, we go directly to Narsarsuaq in Greenland. Due to the time difference we’ll arrive at 10.00 am, despite the fact that we leave Copenhagen an hour earlier :-). This flight connection has proved to be the cheapest and most time efficient. Connection via Frankfurt / Reykjavik was ultimately more expensive, with more stopovers and relatively long travel time. In the same way we will get back to Poland, however the place of departure will be magic Ilulissat.

2 / the first part of our trip will focuse on the exploration of the southern Greenland – mainly the area between Narsarsuaq and Narsaq as well as Nanortalik area. What awaits us there? Almost one hundred kilometer trekking over rough, mountainous terrain with climbing on several high mountains. We will be slowed down by hundreds of lakes and ponds in that area. Additionally – if time allows – kayaking training at Narsaq consisting mainly of capsizes into the water of temperature of 0 degrees Celsius. This training should strengthen us before our kayaking trip later on (we are goingo to train capsizes in Poland too, but it’s not the same thing :-). In the vicinity of Nanortalik we will have for our disposal Zodiac boat allowing us to move freely in Tasermiut fjord surrounded by high cliffs. We plan to do some climbing there, but it will all be decided on the spot.

3 / second part of the trip includes a short break in Nuuk – the capital of Greenland. Of course, we plan to climb the surrounding two peaks.

4 / third part of our expedition includes exploring the vicinity of Ilulissat, particularly Ilulissat Kangerlus fjord is declared by UNESCO a World Heritage Site as well as a canoe trip among icebergs surrounding Eqip Sermia. We will face the water with temperature of 0 degrees Celsius, our own weakness, icebergs, deep sea and wind. For obvious reasons, this part of our journey is the most demanding and dangerous . We believe, that we overcome all possible adversities, and fate will be on our side :-).

As for the preparations, the majority of the organizational things have been already achieved. Greenlanders are very positive, and we were offered a great help from them.