Ruszamy!!!Moving!!!

Jeden ze środków transportu

A więc stało się. Po miesiącach przygotowań, nie przespanych nocach nad logistyką wyprawy, setkach meili i rozmów telefonicznych, dziesiątkach spotkań, kłótniach i tym podobnych spraw ruszamy na Fotograficzną Wyprawę Marzeń  – Grenlandia 2010!

Co przyniesie przyszłość? Jest to dla nas jedną wielką niewiadomą.  Mamy nadzieję, że będę to same dobre chwile. A jeśli nawet trafią się gorsze momenty – to że je przezwyciężymy. Ryzyk jest wiele. Będziemy starali się je omijać.

Trzymajcie za nas kciuki i życzcie proszę powodzenia. Wasze wsparcie będzie nam niewątpliwie pomocne i będzie dla nas ważne.

Z oczywistych względów nie będziemy na bieżąco uzupełniali strony naszej wyprawy. Mamy jednak nadzieję, że w kilku miejscach będziemy mogli skorzystać z Internetu i pokrótce zrelacjonować postęp naszej wyprawy. Może nawet zaprezentować kilka zdjęć. Stay tune zatem!

Adam i Łukasz

Transport means

And so it happened. After months of preparation, sleepless nights over the logistics of the expedition, hundreds of phone calls and e-mails, dozens of meetings, quarrels and similar cases we start our Photographic Expedition Dream – Greenland 2010!

What will the future bring? It is unknown. We hope there will be only good moments. And if something goes wrong – we hope we will overcome it. There are many risks. We will try to avoid them all.

Keep your fingers crossed for us please and wish success. Your support certainly helps us and is important to us.

For obvious reasons we will not provide you with up-to-date information regarding our expedition.  We hope that in a few places we will be able to use Internet and briefly present the progress of our expedition. Maybe even show some pictures. So stay tune!

Adam & Lukasz