Sprawy organizacyjneOrganizational issues

Słońce o północy

Słońce o północy

Cisza na stronie nie oznacza oczywiście, że nic nie robimy :-). Obecnie jesteśmy skupieni na dwóch istotnych sprawach: (i) rozmowach z potencjalnymi sponsorami oraz (ii) kompletowaniem ekwipunku. Mamy nadzieję, że do końca lutego wszystko uda nam się zamknąć na ostatni guzik. Największe wyzwanie sprzętowe przed którym stoimy to plecak na sprzęt fotograficzny oraz ekwipunek trekkingowy. Trudno bowiem znaleźć plecak, który łączyłby te dwie funkcje pozwalając na wielodniową wędrówkę w dzikim terenie bez żadnego wsparcia. Mamy co prawda kilka pomysłów, ale musimy je przetestować w praktyce.

Dzięki uprzejmości kolegi Adama na Grenlandii będzie nas wspierał odbiornik GPS Garmin Dakota 200. Z kolei obudowy podwodne Ewa-Marine pozwolą nam na realizację zdjęć pod wodą – zarówno aparatem cyfrowym jak i na slajdach :-).

Oprócz spraw czysto organizacyjnych zaczęliśmy trenować. Co jak co, ale kondycja nam się przyda.

Midnight sun

Midnight sun

No news on our site does not mean that we do nothing :-). We are currently focused on two important issues: (i) negotiations with the potential sponsors, and (ii) completing equipment. We hope that by the end of February all will close all outstanding issues.

Right now the greatest challenge we are facing is a backpack for our camera and trekking equipment . It is difficult to find a backpack that would combine these two functions allowing us a multi-day trip in a wild area with no support. We have some ideas, but we need to test them in practice.

Courtesy of Adam’s friend a GPS receiver Garmin Dakota 200 will assist us in Greenland. In turn, Ewa-Marine underwater housing will allow us taking underwater photos – both with digital and analoug cameras :-).

Despite the above we have began to train. After all we will need to be in a good form.