StartujemyStart

Startujemy

Startujemy

Po blisko dwumiesięcznych wstępnych przygotowaniach, godzinach spędzonych w Internecie i z nosem w mapach, dziesiątkach e-maili i setkach przeczytanych stron, startujemy z naszą wyprawą w arktyczne bezdroża Grenlandii. Choć dzisiejszy start to dopiero początek, a przed nami – zanim wylądujemy na wybrzeżu Grenlandii – jeszcze wiele wyzwań organizacyjnych, to mamy nadzieję, że ten dzień będzie cezurą dla naszej wyprawy.

Podobnie jak w przypadku poprzednich ekspedycji, tak i ta poświęcona jest głównie fotografii (choć nie zabraknie w niej relacji „z pierwszej ręki”). Mamy szereg projektów, które – mamy nadzieję – uda nam się zrealizować, a następnie zaprezentować szerszemu gronu. Za pośrednictwem m.in. tej strony internetowej chcemy prezentować poszczególne etapy wyprawy, nasze dokonania i (zapewne) porażki.

Plan wyprawy ciągle się krystalizuje – staramy się jak najsensowniej ułożyć szczegółowy plan podróży. W krainie zmiennej pogody jest to szczególnie trudne, gdyż niepowodzenie w jednym miejscu, może oznaczać opóźnienie całej reszty o nawet dwa tygodnie. Jesteśmy jednak dobrej myśli.

Druga kwestia, nad którą obecnie intensywnie pracujemy to działania zmierzające do uzyskania szeroko rozumianego wsparcia dla naszej wyprawy. Patronat nad wyprawą objął już jeden z największy polskich polarników – szczegóły wkrótce – z czego bardzo się cieszymy i za co dziękujemy. Wszystkich tych którym idea zdobywania swoich własnych biegunów jest bliska, zachęcamy do odwiedzania naszej strony internetowej.

Start

Start

After a nearly two-month pre-preparation, hours spent on the Internet doing all kind of research we finally start our expedition in the Arctic Greenland. Although today’s symbolic start is just the beginning, and before us – before we land on the Greenland coast – are lot’s of organisational challenges, we hope that this day is a turning point for our plans.

As in the previous expeditions, this one is mainly devoted to photography (however we will prepare as well „a first-hand” story). We also have a number of projects which – we hope – we can finalize, and then present to a broader audience. Through this website we will present the various stages of the expedition, our achievements, and (probably) failures.

The expedition plan is still under construction – we try to arrange it in the best and most detailed way. In the land of varying weather conditions this is particularly difficult, since a failure in one place may mean a delay the other plans. However, we hope everything will go well.

The second issue on which we are working now, is wider support for our expedition. The patronage of the expedition have already taken one of the greatest Polish polar explorers – details soon – of which we are very happy.

All those to whom the idea of acquiring their own poles is close, we encourage to visit our website.