Wsparcie Grenlandzkiej Izby Turystycznej i BiznesowejSupport of Greenland Tourism & Business Council

Greenland.com

Greenland.com

Pragniemy, aby nasza wyprawa zapisała się nie tylko w naszych wspomnieniach, ale również wśród możliwie największej liczby czytelników, zarówno z Polski jak i zza granicy.  Stąd też podjęliśmy współpracę z Grenlandzką Izbą Turystyczną i Biznesową, która wspiera naszą ekspedycję.

Izba zapewnia przede wszystkim informacje turystyczne oraz biznesowe związane z Grenlandią. Jest doskonałym źródłem informacji i inspiracji. Niewątpliwie bez wsparcia Izby zaplanowanie tej wyprawy byłoby znacznie trudniejsze, a z wielu aktywności musielibyśmy zrezygnować. Jeśli planujecie podróż do Grenlandii, czy to palcem po mapie czy też „w realu” to serdecznie zachęcamy do korzystania z grenlandzkiego okna na świat – Greenland.com .

Greenland.com

Greenland.com

We want to enrol our expedition not only in our memories, but also among the largest possible audience, both Polish and from abroad. Hence we have just started cooperation with Greenland Tourism & Business Council which support our expedition. The Council provides travel and business information related to Greenland. It is an excellent source of information and inspiration. Undoubtedly, without the support of the Council planing this trip would be much more difficult, and many activities would be not possible. If you’re planning a trip to Greenland, either with your finger over the map, or „in the real world” we strongly suggest to use – Greenland.com – the window to the world of Greenland.