Oficjalny Serwis WyprawyOfficial Expedition Site

www.onet.pl

Śpieszymy donieść, że patronat medialny nad Wyprawą Marzeń – Grenlandia 2010 objął ogólnopolski portal informacyjny Onet.pl, który stał się jednocześnie Oficjalnym Serwisem Wyprawy. Informacje o wyprawie będą prezentowane na stronach serwisu Wyprawy.Onet.Pl.

Mamy nadzieję, że nasza współpraca pozwoli na zaprezentowanie wyprawy szerokiemu gronu internautów i przyczyni się do popularyzacji zarówno wiedzy o samej Grenlandii, jak i fotograficznych rezultatów naszej wyprawy.

Już wkrótce na stronach serwisu pojawi się informacja o wyprawie, o czym niezwłocznie poinformujemy.

www.onet.pl

We are glad to report that media patronage of our Dream Expedition – Greenland 2010 took over the nationwide information portal – Onet.pl, which has also become the Official Expedition Site. The informations about the expedition will be featured on Wyprawy.Onet.Pl site.

We hope that – thanks to this collaboration – we will be able to present our trip and its photographic results to a wide Internet audience and it will make Greenland more popular destination.

Soon, the site www.onet.pl will present informations about the expedition – we will let you know when this happens.