Milo wspiera naszą wyprawęMilo supports our expedition

Milo

Znana z produkcji doskonałej odzieży outdoorowej – firma Milo postanowiła wesprzeć naszą wyprawę. Dziękujemy! W ramach powyższego wsparcia zostaliśmy ubrani od stóp do głów w odzież marki Milo dobraną pod szczególne warunki panujące na Grenlandii. A wymagania mieliśmy bardzo wysokie – odzież musi być bowiem lekka, chronić przed niskimi temperaturami, silnym wiatrem i deszczem, być odporna na sól morską oraz znosić nasze długie wędrówki. Swojej jakości odzież Milo dowiodła już na wcześniejszej fotograficznej wyprawie w Himalaje, stąd też jesteśmy przekonani, że i tym razem będzie nam wiernie służyć podczas naszej wędrówki przez ostępy Grenlandii.

Milo

Known for the production of the excellent outdoor clothing – Milo has decided to support our expedition. Thank you! As part of this support we were dressed from head to toe in Milo clothing chosen for the specific conditions prevailing in Greenland. The requirements we had were very high – in fact clothing must be lightweight, protects against low temperatures, strong wind and rain, be resistant to sea salt and put up with our long journey. Quality of Milo clothing was already proved during the earlier photographic expedition to the Himalayas and therefore we are confident that this time it will faithfully serve us during our journey through the backwoods of Greenland.

Wsparcie Nikon PolskaSupport of Nikon Poland

Do grona partnerów wspierających naszą wyprawę dołączył Nikon Polska. Serdecznie dziękujemy!

W ramach programu NPS (Nikon Professional Services), którego uczestnikiem jest Adam, będziemy mieli przyjemność wykorzystywać podczas wyprawy m.in. najnowszy aparat cyfrowy Nikon – D300s. Wybór tego aparatu został podyktowany przede wszystkim możliwością nagrywania filmów w formacie HD oraz wysokimi parametrami uzyskiwanych zdjęć. Jednocześnie wymiary tego aparatu i jego waga pozwalają nam na spokojne włączenie go do naszego ekwipunku.

Filmy HD pozwolą nam przedstawić Grenlandię z nieco innej perspektywy i w innej formule. Mamy nadzieję, że spotkają się z Waszym zainteresowaniem.

W ramach powyższego wsparcia Adam będzie miał również przyjemność testować topowy model analogowej lustrzanki Nikon – F6!

Nikon Poland has became the partner of our expedition. Thank you!

Under the NPS (Nikon Professional Services), Adam participants in, we will have pleasure to use during our expedition the latest Nikon digital camera – D300s. The choice of this camera is primarily dictated by the possibility of recording HD video and high parameters images. At the same time the dimensions of this camera and its weight allows us to include it in our inventory.

HD movies will allow us to show Greenland from a a slightly different perspective and in a different formula. We hope that it will meet with your interest.

In support of this, Adam will also be pleased to test the top Nikon analogue model – F6!