Wsparcie Grenlandzkiej Izby Turystycznej i BiznesowejSupport of Greenland Tourism & Business Council

Greenland.com

Greenland.com

Pragniemy, aby nasza wyprawa zapisała się nie tylko w naszych wspomnieniach, ale również wśród możliwie największej liczby czytelników, zarówno z Polski jak i zza granicy.  Stąd też podjęliśmy współpracę z Grenlandzką Izbą Turystyczną i Biznesową, która wspiera naszą ekspedycję.

Izba zapewnia przede wszystkim informacje turystyczne oraz biznesowe związane z Grenlandią. Jest doskonałym źródłem informacji i inspiracji. Niewątpliwie bez wsparcia Izby zaplanowanie tej wyprawy byłoby znacznie trudniejsze, a z wielu aktywności musielibyśmy zrezygnować. Jeśli planujecie podróż do Grenlandii, czy to palcem po mapie czy też „w realu” to serdecznie zachęcamy do korzystania z grenlandzkiego okna na świat – Greenland.com .

Greenland.com

Greenland.com

We want to enrol our expedition not only in our memories, but also among the largest possible audience, both Polish and from abroad. Hence we have just started cooperation with Greenland Tourism & Business Council which support our expedition. The Council provides travel and business information related to Greenland. It is an excellent source of information and inspiration. Undoubtedly, without the support of the Council planing this trip would be much more difficult, and many activities would be not possible. If you’re planning a trip to Greenland, either with your finger over the map, or „in the real world” we strongly suggest to use – Greenland.com – the window to the world of Greenland.

Zapowiedź wyprawy w NG TravelerAnnouncement in the NG Traveler magazine

NG Traveler 1/2010

NG Traveler 1/2010

Zapraszamy do zapoznania się z najnowszym numerem magazynu National Geographic Traveler (numer 1/2010),  w którym zamieszczono zapowiedź naszej wyprawy Wyprawa Marzeń – Grenlandia 2010. Przy okazji można też zapoznać się z ciekawymi artykułami poświęconymi m.in. Algierii i Peru oraz festiwalowym tradycjom Europy.  Arcy ciekawe jest również zestawienie 8 najpiękniejszych jaskiń świata.

NG Traveler 1/2010

NG Traveler 1/2010

Please read the latest issue of National Geographic Traveler  magazine (number 1 / 2010), which contains the announcement of the our Expedition Dreams – Greenland 2010.You can also read interesting articles devoted to Algeria and Peru, and festival traditions in Europe. There is  is also an interesting summary of the most beautiful caves in the world.

Kajaki – pierwsze starcie :-)Kayaks – first encounter

W niedzielę po raz pierwszy mieliśmy „przyjemność” obcowania z kajakami. A w zasadzie z tą mniej przyjemną częścią – czyli wywrotkami. Do naszej kajakowej części wyprawy podchodzimy poważnie, postanowiliśmy się zatem nauczyć wywrotek i innych technik ratowniczych, z których – mam nadzieję – nie będziemy musieli korzystać.

Tak więc na basenie trenowaliśmy pod doświadczonym okiem instruktorów. Początki były naprawdę trudne. Nie zdawałem sobie sprawy, że postawienie kajaka po wywrotce jest aż takie trudne.

W końcu podszedłem do sprawy technicznie i pod wodą, wisząc do góry nogami w kajaku, rozrysowałem sobie na wodzie taką mapę działania. I wreszcie coś zaczęło wychodzić. Początkowo co prawda tak mocno wychodziłem z wywrotki, że od razu robiłem „bączka”, ale już po chwili było OK.

Adam dzielnie znosił niewygody krótkiego kajaka i za drugim podejście, podobnie jak w moim przypadku, zaczęło mu wychodzić.

Jeszcze jednak długa droga przed nami i sporo treningów.

Poniżej zdjęcia dokumentacyjne :-):

Adam w ferworze walki :-)

Adam w ferworze walki :-)

Łukasz tuż przed wywrotką :-)

Łukasz tuż przed wywrotką :-)

On Sunday, for the first time we took „pleasure” in kayak training. In particular with the less pleasant part – capsize (Eskimo roll). As we take seriously this part of the expedition, we have decided to learn different kayak rescue techniques, which – hopefully – we will not have to use.

First training took place at the pool with the help of experienced instructors. The beginning was really difficult. I did not realize that making an Eskimo roll is so demanding.

Finally, I decided to use my technical skills. Being under water, hanging upside down in the kayak, I draw in my mind a map of actions which has to be made. I used that map and finally, I did my first Eskimo roll. At the beginning I put so much power  that I capsizes immediately on the other side of the kayak, but after a while it was OK.

Adam bravely endured a too short kayak for his legs and at the second approach, as in my case, he made his first Eskimo roll.

Anyway, there is t still a long road ahead and a lot of training.

Below, some images from the training:

Adam fighting with water :-)

Adam fighting with water :-)

Łukasz just before capsize  :-)

Łukasz just before capsize :-)