Patronat Radia MerkuryRadio Merkury patronage

www.radiomerkury.pl

www.radiomerkury.pl

Wyprawa Marzeń – Grenlandia 2010 spotkała się z zainteresowaniem poznańskiego Radia Merkury, które objęło patronat medialny nad wyprawą. Dzięki uprzejmości Radia będziemy mogli ją zaprezentować radiosłuchaczom z Wielkopolski. Mamy nadzieję, że prezentowane w tej formie informacje o naszej wyprawie spotkają się z żywym zainteresowaniem słuchaczy.

O datach audycji oczywiście poinformujemy z wyprzedzeniem!

.

www.radiomerkury.pl

www.radiomerkury.pl

The Dream Expedition – Greenland 2010 met with the interest of Poznan Radio Mercury, which took over the media patronage for the expedition. Thanks to the courtesy of the Radio, we will be able to share our Greenland experience with radio listeners from Wielkopolska. We hope it will be interesting – we will do our best.

Of course, we will inform you in advance about the  broadcast date and time!

Oficjalny Serwis WyprawyOfficial Expedition Site

www.onet.pl

Śpieszymy donieść, że patronat medialny nad Wyprawą Marzeń – Grenlandia 2010 objął ogólnopolski portal informacyjny Onet.pl, który stał się jednocześnie Oficjalnym Serwisem Wyprawy. Informacje o wyprawie będą prezentowane na stronach serwisu Wyprawy.Onet.Pl.

Mamy nadzieję, że nasza współpraca pozwoli na zaprezentowanie wyprawy szerokiemu gronu internautów i przyczyni się do popularyzacji zarówno wiedzy o samej Grenlandii, jak i fotograficznych rezultatów naszej wyprawy.

Już wkrótce na stronach serwisu pojawi się informacja o wyprawie, o czym niezwłocznie poinformujemy.

www.onet.pl

We are glad to report that media patronage of our Dream Expedition – Greenland 2010 took over the nationwide information portal – Onet.pl, which has also become the Official Expedition Site. The informations about the expedition will be featured on Wyprawy.Onet.Pl site.

We hope that – thanks to this collaboration – we will be able to present our trip and its photographic results to a wide Internet audience and it will make Greenland more popular destination.

Soon, the site www.onet.pl will present informations about the expedition – we will let you know when this happens.

Patronat Fotografuj.plFotografuj.pl patronage

www.fotografuj.pl

www.fotografuj.pl

Pragniemy poinformować, że patronat medialny nad naszą wyprawą objął jeden z najpopularniejszych w Polsce portali poświęconych fotografii – Fotografuj.pl. Portal ten jest doskonałym źródłem informacji zarówno dla początkujących, jak i zaawansowanych fotoamatorów.  Szczególnie polecamy dział „Aktualności”, w którym szeroko prezentowane są wszelkie nowinki techniczne, a także dział „Kalendarium” (w dziale „Sztuka”), który jest doskonałym źródłem wiedzy na temat najważniejszych wydarzeń wystawienniczych w Polsce.

Na łamach portalu zaprezentujemy m.in. fotorelację z naszej Wyprawy Marzeń – Grenlandia 2010.

www.fotografuj.pl

www.fotografuj.pl

We are very glad to inform, that one of the most popular Polish photographic portals – Fotografuj.pl – gave our expedition a media patronage. The portal is an excellent source of information for both beginners and advanced photographers. We especially recommend heading „News”, which widely presents any technical innovations, as well as the section „Agenda” (in the „Art”), which is an excellent source of information about the most important exhibition events in Poland.

Patronat Marka KamińskiegoMr. Marek Kamiński patronage

fundacja_logo

Mamy przyjemność poinformować, że patronat nad naszą Wyprawą Marzeń – Grenlandia 2010 objął jeden z największych polskich polarników – Pan Marek Kamiński. Czujemy się zaszczyceni tą współpracą.

Marek Kamiński to polarnik, podróżnik, żeglarz, autor książek, fotograf i przedsiębiorca. Pierwszy i jedyny człowiek na świecie, który zdobył oba bieguny Ziemi w ciągu jednego roku bez pomocy z zewnątrz: 23 maja 1995 roku wraz z Wojciechem Moskalem dotarł na biegun północny, a 27 grudnia 1995 roku zdobył samotnie biegun południowy.

Obecnie Marek Kamiński prowadzi fundację, której celem jest wspieranie dzieci, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci  w  trudnych sytuacjach życiowych.  Więcej o działaniach fundacji  – www.marekkaminski.pl.

fundacja_logo

We are pleased to announce that one of the greatest polish polar explorers – Mr. Marek Kamiński has became the patron of our Dreams’ Expedition – Greenland in 2010. We are delighted by this cooperation.

Marek Kaminski is a polar explorer, sailor, writer, photographer and entrepreneur. He is the first and – until now – the only man in the world, who reached two Earth poles in one year without any outside help: on 23 May 1995, together with Wojciech Moskal he reached the North Pole, and on 27 December 1995 he reached the South Pole.

Currently, Marek Kaminski is running „Marek Kamiński Foundation„, which supports children, particularly children in difficult life situations. More about the Foundation’s activities – www.marekkaminski.pl.

Logo wyprawyExpedition logo

Dzięki uprzejmości i pomysłowości Kolegi Adama – Remigiusza Truchanowicza – dysponujemy już oficjalnym logo wyprawy (dziękujemy!). Prezentacja poniżej:

Logo wyprawy

Logo wyprawy

Jak łatwo się domyślić, logo nawiązuje do elementów krajobrazu Grenlandii, czyli morza, gór lodowych oraz  zwykłych gór. Nam się bardzo podoba – jesteśmy ciekawi Waszej oceny. Logo ma oczywiście również swój angielski odpowiednik.Thanks to the kindness and ingenuity of Adam’s college – Remigiusz Truchanowicz – we  now have the official Logo of our expedition (thanks!). You can see it below:

Expedition logo

Expedition logo

As you might guess, the Logo refers to the most famous features of the Greenland landscape – a sea of icebergs and snow mountains. We like it very much – however  we’re curious about your opinion. Of course our Logo also has its Polish equivalent.

StartujemyStart

Startujemy

Startujemy

Po blisko dwumiesięcznych wstępnych przygotowaniach, godzinach spędzonych w Internecie i z nosem w mapach, dziesiątkach e-maili i setkach przeczytanych stron, startujemy z naszą wyprawą w arktyczne bezdroża Grenlandii. Choć dzisiejszy start to dopiero początek, a przed nami – zanim wylądujemy na wybrzeżu Grenlandii – jeszcze wiele wyzwań organizacyjnych, to mamy nadzieję, że ten dzień będzie cezurą dla naszej wyprawy.

Podobnie jak w przypadku poprzednich ekspedycji, tak i ta poświęcona jest głównie fotografii (choć nie zabraknie w niej relacji „z pierwszej ręki”). Mamy szereg projektów, które – mamy nadzieję – uda nam się zrealizować, a następnie zaprezentować szerszemu gronu. Za pośrednictwem m.in. tej strony internetowej chcemy prezentować poszczególne etapy wyprawy, nasze dokonania i (zapewne) porażki.

Plan wyprawy ciągle się krystalizuje – staramy się jak najsensowniej ułożyć szczegółowy plan podróży. W krainie zmiennej pogody jest to szczególnie trudne, gdyż niepowodzenie w jednym miejscu, może oznaczać opóźnienie całej reszty o nawet dwa tygodnie. Jesteśmy jednak dobrej myśli.

Druga kwestia, nad którą obecnie intensywnie pracujemy to działania zmierzające do uzyskania szeroko rozumianego wsparcia dla naszej wyprawy. Patronat nad wyprawą objął już jeden z największy polskich polarników – szczegóły wkrótce – z czego bardzo się cieszymy i za co dziękujemy. Wszystkich tych którym idea zdobywania swoich własnych biegunów jest bliska, zachęcamy do odwiedzania naszej strony internetowej.

Start

Start

After a nearly two-month pre-preparation, hours spent on the Internet doing all kind of research we finally start our expedition in the Arctic Greenland. Although today’s symbolic start is just the beginning, and before us – before we land on the Greenland coast – are lot’s of organisational challenges, we hope that this day is a turning point for our plans.

As in the previous expeditions, this one is mainly devoted to photography (however we will prepare as well „a first-hand” story). We also have a number of projects which – we hope – we can finalize, and then present to a broader audience. Through this website we will present the various stages of the expedition, our achievements, and (probably) failures.

The expedition plan is still under construction – we try to arrange it in the best and most detailed way. In the land of varying weather conditions this is particularly difficult, since a failure in one place may mean a delay the other plans. However, we hope everything will go well.

The second issue on which we are working now, is wider support for our expedition. The patronage of the expedition have already taken one of the greatest Polish polar explorers – details soon – of which we are very happy.

All those to whom the idea of acquiring their own poles is close, we encourage to visit our website.